บทความน่ารู้

No. Title Posted Date
30. รายงานผลการศึกษาเรื่อง Air Quality Assessments for Health and Environment Policies in Thailand 29 October 2021
29. การรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ที่มีปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน มีพิษต่อตับหรือไม่?
15 July 2021
28. ฟ้าทะลายโจร: รักษาโรคโควิด-19 ได้อย่างไร? 17 December 2020
27. ฟ้าทะลายโจร: การนำไปใช้และข้อควรระวัง 1 May 2020
26. ทำไมถึงต้องเป็น….ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025? 5 February 2019
25. ข้อมูลด้านพิษวิทยาของ Chlorpyrifos ในช่วงทศวรรษนี้ 31 January 2019
24. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหาร 25 January 2017
23. ถั่วเหลืองในประเทศไทยและสารไกลโฟเสท 29 April 2016
22. ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) – ข้อมูลวิชาการที่น่ารู้ 16 February 2016
21. “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15 February 2016
20. สารหนูและแคดเมียม ในอาหารทะเล…ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่? 9 December 2015
19. ความคืบหน้า งานวิจัยสารหนูในข้าว 27 July 2015
18. การใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพืชในการบำบัดการปนเปื้อน
โลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
11 July 2013
17. ข้าวไทย…ปลอดภัยจากโลหะที่เป็นอันตราย 29 April 2013
16. เมล็ดลิ้นจี่ เซี่ยงจี๊ น้ำซาวข้าว…ปลอดภัยต่อไตจริงหรือ? 29 March 2013
15. การปนเปื้อนสารหนูในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 27 September 2012
14. เรื่องน่ารู้ของ..ผลิตภัณฑ์สาหร่าย..ที่ไม่ควรมองข้าม 25 May 2012
13. ปริมาณของสารหนูในข้าว 15 March 2012
12. ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเช้า 17 February 2012
11. ล้างโรงเรือนอย่างไร ให้ปลอดภัย 5 January 2012
10. เคมีสีเขียว (Green Chemistry)
ตอนที่ 2: พลังงานไมโครเวฟกับการเลือกใช้ตัวทำละลายสีเขียว
(Microwave Energy and Green Solvent Selection)
8 June 2011
9. การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม 4 May 2011
8. กลไกระดับเซลล์ในการลดพิษจากโลหะ 14 March 2011
7. งากับการป้องกันภาวะวัยทองและต้านมะเร็งเต้านม 6 January 2011
6. หมอกควันภาคเหนือ : ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข 24 May 2010
5. สาหร่าย…อาหารที่ปลอดภัยจริงหรือ? 3 May 2010
4. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment)
2 March 2010
3. การบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช 23 February 2010
2. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภาพถ่ายดาวเทียม
ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
9 February 2010
1. การปนเบื้อนแคดเมียมในปลาช่อนจากตลาดในกรุงเทพมหานคร 27 October 2009