บทความน่ารู้

No. Title Posted Date
33. แคดเมียมสะสมในร่างกายได้หรือไม่? 24 April 2024
32. PM2.5: วิกฤตฝุ่นละอองในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 5 April 2024
31. สถานการณ์การปนเปื้อนของสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานกลุ่มเพอร์/โพลีฟลูออโรอัลคิลในสิ่งแวดล้อม อาหาร และการได้รับสัมผัสในประชากรไทย 7 February 2024
30. รายงานผลการศึกษาเรื่อง Air Quality Assessments for Health and Environment Policies in Thailand 29 October 2021
29. การรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ที่มีปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน มีพิษต่อตับหรือไม่?
15 July 2021
28. ฟ้าทะลายโจร: รักษาโรคโควิด-19 ได้อย่างไร? 17 December 2020
27. ฟ้าทะลายโจร: การนำไปใช้และข้อควรระวัง 1 May 2020
26. ทำไมถึงต้องเป็น….ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025? 5 February 2019
25. ข้อมูลด้านพิษวิทยาของ Chlorpyrifos ในช่วงทศวรรษนี้ 31 January 2019
24. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหาร 25 January 2017
23. ถั่วเหลืองในประเทศไทยและสารไกลโฟเสท 29 April 2016
22. ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) – ข้อมูลวิชาการที่น่ารู้ 16 February 2016
21. “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15 February 2016
20. สารหนูและแคดเมียม ในอาหารทะเล…ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่? 9 December 2015
19. ความคืบหน้า งานวิจัยสารหนูในข้าว 27 July 2015
18. การใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพืชในการบำบัดการปนเปื้อน
โลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
11 July 2013
17. ข้าวไทย…ปลอดภัยจากโลหะที่เป็นอันตราย 29 April 2013
16. เมล็ดลิ้นจี่ เซี่ยงจี๊ น้ำซาวข้าว…ปลอดภัยต่อไตจริงหรือ? 29 March 2013
15. การปนเปื้อนสารหนูในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 27 September 2012
14. เรื่องน่ารู้ของ..ผลิตภัณฑ์สาหร่าย..ที่ไม่ควรมองข้าม 25 May 2012
13. ปริมาณของสารหนูในข้าว 15 March 2012
12. ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเช้า 17 February 2012
11. ล้างโรงเรือนอย่างไร ให้ปลอดภัย 5 January 2012
10. เคมีสีเขียว (Green Chemistry)
ตอนที่ 2: พลังงานไมโครเวฟกับการเลือกใช้ตัวทำละลายสีเขียว
(Microwave Energy and Green Solvent Selection)
8 June 2011
9. การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม 4 May 2011
8. กลไกระดับเซลล์ในการลดพิษจากโลหะ 14 March 2011
7. งากับการป้องกันภาวะวัยทองและต้านมะเร็งเต้านม 6 January 2011
6. หมอกควันภาคเหนือ : ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข 24 May 2010
5. สาหร่าย…อาหารที่ปลอดภัยจริงหรือ? 3 May 2010
4. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment)
2 March 2010
3. การบำบัดดินและน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช 23 February 2010
2. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภาพถ่ายดาวเทียม
ในงานด้านสิ่งแวดล้อม
9 February 2010
1. การปนเบื้อนแคดเมียมในปลาช่อนจากตลาดในกรุงเทพมหานคร 27 October 2009