ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี