งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2566 (TechnoMart 2023)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(Center of Excellence on Environmental Health and Toxicology)

ร่วมกิจกรรม การจัดแสดงผลงานและกิจกรรมวิชาการ จากศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์
ในงาน TechnoMart 2023 หัวข้อ “พลังนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต”

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 – 19:00 น.

ณ เวทีกลาง อาคาร 9-11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

————————

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 10.00 น.

📣 การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “เชื้อโรคอุบัติใหม่ มหันตภัยที่โลกสะพรึง”

กับ 3 วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

👉 ผศ.ดร. ป๋วย อุ่นใจ อาจารย์และนักวิจัยเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหิดล

👉 ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

👉ดร.นิศานาถ เจริญลาภ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์