การประชุมเสวนา Online (30 พฤศจิกายน 2566) เรื่อง “ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM2.5 เรื่องสุขภาพ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศ และภูมิอากาศ
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)