รายการวิถีวิทย์…พิชิตชุมชน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
(Center of Excellence on Environmental Health and Toxicology)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.

————————

📣 ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ

งานวิจัยด้านสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กับ 4 วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

👉 ผศ.ดร. ป๋วย อุ่นใจ อาจารย์และนักวิจัยเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยมหิดล

👉 ดร.ทวิช สุริโย นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

👉 ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

👉ดร.นิศานาถ เจริญลาภ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

————————

🔴Live FB https://bit.ly/3CKQo4G หรือ https://bit.ly/3XGXdhb

————————